Schooljaar 2020-2021 - update 18/04/2021

 

 

 

Beste ouder,

In opvolging van het bericht van 2 april laatstleden willen we u informeren over de stand van zaken bij de opstart (morgen) na de paasvakantie.

Vorige dinsdag werd de heropening van de scholen voor het basisonderwijs bevestigd en kan er terug overgestapt worden naar de toestand van voor de paaspauze. Alle toen genomen maatregelen blijven gelden. We hopen dan ook dat we het virus binnen de scholen zo verder kunnen tegenhouden.

Dit wil zeggen dat:

  1. de kinderen vanaf maandag 19 april terug naar de school kunnen komen en de lessen gewoon terug opstarten.

  2. de verplichting tot het dragen van het mondmasker door de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar verder loopt.

  3. het werken in klasbubbels behouden blijft.

Het heropenen van de refter wordt opnieuw mogelijk. Daar dit pas vrij laat werd gecommuniceerd, worden in de eerste week nog geen warme maaltijden gegeven. De cateraars hadden minstens een week nodig om hun aankopen te kunnen doen. Dit wil dus zeggen dat de kinderen die op school blijven eten, hun lunchpakket moeten blijven meebrengen.

Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij de directie van de school.

Namens het schoolbestuur van KBO