Schooljaar 2020-2021 - update 7/1/2021

 

Beste ouder,

Vooreerst wensen wij je een gezond 2021. Net als iedereen hopen we op een spoedige positieve wending in de zorgen die de corona-epidemie aan ons allen geeft. We willen je oprecht bedanken voor de grote inspanningen om de vele en wisselende maatregelen op te volgen. In naam van al het KBO personeel, een welgemeende dank! 

De minister van onderwijs heeft beslist dat de basisscholen voltijds open blijven in code oranje. Er zijn geen grote wijzigingen in de schoolorganisatie. 

Vanuit KBO stellen we de veiligheid van de leerlingen en het personeel voorop. Met de duidelijke richtlijnen en de medewerking van alle ouders, blijven we werken aan het beperken van de impact van het coronavirus op onze scholen. 

Graag willen we je nog even attent maken op de huidige teststrategie binnen onderwijs. 

Voor de leerlingen is de CLB-arts de persoon die de coördinatie en de beslissingsbevoegdheid heeft om leerlingen en klasgroepen in quarantaine te plaatsen. Indien het CLB bij 2 leerlingen uit dezelfde klas een positieve test vaststelt en daarbij een vermoeden heeft dat de besmettingen aan elkaar gelinkt zijn, kan vanuit het CLB de vraag komen om de hele klasgroep te testen.  De toename van het aantal testen geeft meer zicht op de mogelijke  aanwezigheid van het virus in de school. Dit kan wel betekenen dat er een toename kan komen van het aantal gekende positieve resultaten. 

Voor het personeel beslist de externe dienst, de arbeidsgeneesheer, over de testprocedures en de quarantainemaatregelen.

Beide diensten werken nauw samen met de preventiedienst van KBO. We zijn alle partners erg dankbaar voor de professionele samenwerking. Met deze partners en met het voltallige personeel van KBO zetten we ons ten volle in om elk kind binnen KBO maximale leer- en ontwikkelingskansen aan te bieden, rekening houdend met de nodige preventieve maatregelen om een goede gezondheid te behouden. 

Graag geven we nog onderstaande informatie mee.

Wat zijn de huidige maatregelen in code oranje? 

  • Ouders kunnen de school niet betreden, enkel personeelsleden en personen noodzakelijk voor de werking van de school. Dit heeft als gevolg dat oudercontacten digitaal zullen doorgaan.

  • Alle uitstappen, behalve een lokale leeruitstap, worden geannuleerd.

  • Meerdaagse uitstappen (zeeklas, bosklas, …) worden geannuleerd.

  • Voor het gewoon onderwijs gaan de zwemlessen niet door, gezien de organisatie in niveaugroepen.     

  • Om te voldoen aan de (noodzakelijke) ventilatie, werken scholen meer met open deuren en ramen. We analyseren dagelijks in verschillende scholen het CO2 gehalte als parameter om het ventilatiebeleid optimaal te laten verlopen. De scholen streven er naar om overal een comfortabele temperatuur te behouden. Een extra trui voor je kind kan de komende periode toch nuttig zijn. 

  • De warme maaltijden worden nog steeds aangeboden. De kinderen krijgen wel een vaste plaats in de refter en/of eten met de klasgroep. 

 

Recente informatie

  • Ten laatste op 22 januari beslist de overheid of er voor of na de krokusvakantie een week verlenging komt. Die extra week zou ingevuld worden met afstandsonderwijs.  

  • Tot en met de paasvakantie gaan geen meerdaagse uitstappen door. 

  • Mogelijks komt er een verlaging van de mondmaskerplicht van 12 jaar naar 10 jaar. De overheid vroeg hierover een advies aan de ‘Risk Assessment Group’. 

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke ziektesymptomen bij je kind (vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen, keelpijn, ademhalingsproblemen). Als die optreden, blijft je kind zeker thuis en neem je contact op met de huisarts. Als je kind deze symptomen op school vertoont, vragen we jou je kind spoedig op te halen en ook contact op te nemen met de huisarts.

Aanvullend op de inspanningen van de leerkrachten is het belangrijk dat je als ouder ook over het coronavirus praat met je kind zodat het begrijpt waarom handen wassen, afstand houden en andere zaken nodig zijn. (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus)

Meer informatie?

Heb je verder nog nood aan extra informatie over het coronavirus of over de geldende maatregelen, dan vind je via deze kanalen meer informatie::

 

Verdere communicatie

We blijven de situatie op de voet volgen en houden je op de hoogte via Smartschool. Van zodra we nieuwe richtlijnen van de overheid krijgen, zullen we deze vertalen naar onze werking. 

De schooldirectie zal  over de praktische werking van de school communiceren. Als je vragen of bedenkingen hebt, twijfel niet je directie te contacteren.

Draag zorg voor jezelf en elkaar en laten we volhouden!

Met vriendelijke groeten

Namens het schoolbestuur