HEROPSTART! - update 29/05/2020

 

 

 

 

 Wanneer is de volgende heropstart voorzien?

 • Vanaf 2 juni worden alle kleuters op school verwacht.

 • Volgende week worden de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar nog volgens het huidige scenario verwacht.

 • Uitzonderlijk worden op vrijdag 5 juni alle lessen/activiteiten tijdens de namiddag geschorst. Dit laat ons toe de school voor te bereiden op de terugkeer van al onze leerlingen op maandag 8 juni.

 • Vanaf 8 juni worden alle leerlingen van de lagere school verwacht. Vanaf die dag vervalt de pre-teaching.

Hoe ziet de organisatie eruit wanneer de kinderen terugkeren?

 • Samen met hun klasleerkracht vormt elke klas een aparte klasbubbel die de ganse dag samenblijft. Zowel voor het klasgebeuren, als bij de maaltijd, als op de speelplaats.

 • Er worden geen warme maaltijden voorzien. Geef dus boterhammen en drank mee met je kind.

 • Op woensdagen gaan de lessen niet door. Op die dag wordt enkel voorzien in noodopvang in één bubbel door de stad Oudenaarde, voor kinderen die niet thuis of elders kunnen opgevangen worden.

Veiligheidsinfo voor ouders en kinderen

 

We houden afstand

Ouders betreden het schoolgebouw of de speelplaats niet.  

Respecteer bij het brengen en halen van je kind de richtlijnen en afstanden die de school aangeeft. Blijf niet napraten met andere ouders.

Om voldoende afstand tot anderen te kunnen houden, hebben scholen soms variabele uren ingesteld. Dank je om deze te volgen.

Contacten met de directie, de leerkracht… verlopen telefonisch of per mail. Alleen uitzonderlijk kan een afspraak voor een ontmoeting gemaakt worden.

Praat vooraf met je kind over de noodzaak om afstand te houden. De kinderen zullen blij zijn om hun klasgenootjes en leerkracht terug te zien en denken er dan misschien niet aan. 

We wassen onze handen

Kinderen en ouders wassen hun handen net voor ze naar school komen.

Op school wordt maximaal aandacht gegeven aan het regelmatig wassen van de handen.

Er zijn, per lokaal, voldoende handzeepflacons en papieren handdoeken voorzien.

 

We beschermen ons

Leerkrachten zullen er voor de kinderen anders uitzien omdat ze een mondmasker dragen.

Praat er vooraf met je kind over zodat het niet schrikt of bang wordt.

 

Wat geven ouders mee aan de kinderen?

Op school worden geen warme maaltijden, soep of drankjes aangeboden. Ook geen fruit.

Zorg er daarom voor dat je kind alles bij zich heeft om te eten en te drinken. De school voorziet geen gerief (borden, tassen, lepels, …). Gebruikt materiaal gaat weer mee naar huis. Er wordt op school niet afgewassen. Het kan handig zijn om daarvoor een apart zakje te voorzien.

Bij mooi weer kan er buiten gegeten worden.

Traktaties van kinderen onder elkaar, voor een verjaardag bv., kunnen nu helaas niet. De school voorziet alternatieven.

Op school zijn papieren zakdoekjes aanwezig. Het is toch goed om zelf je kind van voldoende papieren zakdoeken te voorzien.

 

We nemen veiligheidsmaatregelen

Naast aandacht voor afstand houden en handen wassen, zorgt de school ook voor:

 • Frequent en doorgedreven poetsen.

 • Een ontsmettingsspray per lokaal voor reiniging / ontsmetting tussendoor.

 • Handontsmettend product

 • Ventilatie van de lokalen. Een extra trui kan aangenaam zijn daar de ramen vaak zullen openstaan.

 • Zoveel mogelijk activiteiten in de buitenlucht.  

 • Mondmaskertjes voor kinderen indien noodzakelijk.  

Op school worden de contactbubbels maximaal gerespecteerd.

 

Blijf bereikbaar voor de school

Van zodra een kind ziektesymptomen vertoont, wordt het uit de klas verwijderd.

De ouder(s) worden opgebeld met de vraag om hun kind zo spoedig mogelijk op te halen.

Het kind zal een mondmasker dragen en in een apart lokaal, onder toezicht, wachten op de ouders.

Antwoorden op vaak gestelde vragen

 

* Draag ik een mondmasker bij het brengen en het afhalen van de kinderen?

Dit is niet verplicht als je voldoende afstand houdt (min. 1,5 meter).  We raden het wel sterk aan.

 * Mijn kind is mogelijks een risicopatiënt. Moet het naar school komen?

Je bespreekt dit best met je huisarts of behandelend specialist. Deze kan voor een attest zorgen.

* Iemand in het gezin is risicopatiënt. Mag mijn kind naar school komen?

Ook dit bespreek je best met je huisarts of behandelend specialist. Deze kan voor een attest zorgen.

* In het gezin is iemand ziek of net ziek geweest. Mag mijn kind naar school komen?

Indien iemand binnen het gezin covid-19 heeft, of het onlangs gehad heeft, komt het kind niet naar school. Na contact met een besmet iemand moet het 14 dagen thuis blijven.

* Mijn kind heeft op woensdag geen les. Kan het dan naar de opvang komen?

Als de ouder(s) uit werken gaan en hun kind(eren) op woensdag niet kunnen opvangen, mag dit naar de dagopvang op school komen.

* Wordt er buitenschoolse opvang voorzien?

De stad voorziet voor- en naschoolse opvang.

* Met hoeveel kinderen zit mijn kind in het klaslokaal?

Dit hangt af van de grootte van de klas. De richtlijnen van de overheid worden strikt gevolgd: elk kind beschikt over 4m², met 2.2 m tussenruimte tot een ander. Er zitten max. 14 kinderen in een klaslokaal. UITZONDERING: sinds 12.05.2020 mogen er tot 20 kleuters samen in een kleuterklas.

* Heeft de school oog voor de contactbubbels?

Ja. De kinderen blijven in hun van bij de start gevormde bubbel, zowel in de klas als in de speeltijd.

 

* Hoe verloopt de speeltijd?

De kinderen spelen in hun bubbel van de klas. We letten erop dat de kinderen afstand te houden van elkaar. Maar zoals Prof. Erika Vlieghe (GEES) stelde is het niet haalbaar om streng deze afstand voortdurend te bewaren en te eisen tijdens een spontaan speelgebeuren.

Kinderen mogen gerust individueel speelgoed van thuis meebrengen.

* Kan mijn kind op school voldoende handen wassen? 

Ja. De school houdt er rekening mee dat kinderen regelmatig hun handen kunnen wassen, bv. voor de maaltijden, na de speeltijden, …

Er hangen ook affiches uit in de lokalen om iedereen daar attent op te maken.

* Hoe zit het met middageten?

Er worden geen warme maaltijden, soep of drankjes voorzien. Je kind brengt eten en drinken mee van thuis. De maaltijd word niet gebruikt in de refter, maar in het klaslokaal. Zo blijven de bubbels op dat moment ook behouden.

Hou er rekening mee dat er geen bestek of bord voorzien wordt. Eigen (gebruikt) materiaal gaat zo  weer mee naar huis.

* Zal mijn kind nu niet ziek worden?

Kinderen zijn minder gevoelig voor besmetting en voor het ontwikkelen van de ziekte. De school neemt zoveel mogelijk voorzorgen om besmetting te voorkomen.

* Mijn kind is wat ziek. Mag het naar school komen?

Is je kind ziek, dan blijft het thuis. Bij kinderen is één van de volgende klachten voldoende reden om niet naar school te komen: hoest, kortademigheid, pijn op de borst, plots verlies van geur of smaak, koorts, spierpijn, vermoeidheid, hoofdpijn, keelpijn, neusloop, verminderde eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, vallen zonder duidelijke oorzaak. Bij kinderen met chronische luchtwegklachten kan een verergering ervan op een besmetting met covid-19 duiden.

 

 

          Nog een andere vraag?

      Stel deze aan de directeur van

   je school of via info.kbo@kbonet.be 

      of via het formulier op de site

            www.kbo-oudenaarde.be