Schooljaar 2020-2021 - update 29/06/2021

 

 

 

Beste ouder,

Het schooljaar loopt ten einde. Een schooljaar dat anders is verlopen dan we allemaal hadden gewild. De reden daarvan: de wereldpandemie Covid-19.

Het KBO heeft van in het begin getracht, alle scholen op een veilige manier open te houden.  Daarvoor zijn inspanningen gevraagd aan de ouders, de kinderen en het personeel.  En deze inspanningen hebben tot resultaat geleid.

We hebben geen enkele school moeten sluiten. Slechts enkele klassen zijn eventjes in quarantaine geplaatst. Een mooi resultaat want we spreken tenslotte, leerlingen + personeel, over ruim 3000 personen.

Met dit schrijven wensen we de ouders, de kinderen en het personeel van harte te danken voor de volgehouden inspanningen.  Want enkel door samen te werken, waren we in staat het hoofd te bieden aan het virus.

We hopen  volgend schooljaar in meer normale omstandigheden te mogen starten. Maar eerst houden we er aan iedereen een deugddoende vakantie toe te wensen. Geniet er ten volle van.

Namens het schoolbestuur