Schooljaar 2020-2021 - update 22/04/2021

 

 

 

Beste ouder,

Wij hebben voor het KBO de beslissing genomen om vanaf volgende week maandag, 26 april, opnieuw warme
maaltijden in de refter aan te bieden. De scholen bereiden zich daartoe organisatorisch voor. Dit houdt in dat:

  • er in de refter goed zal geventileerd worden.

  • er in klasbubbels zal gegeten worden en/of iedereen een vaste plaats krijgt.

  • over en weer geloop zal vermeden worden.

  • de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar het mondmasker enkel afdoen tijdens het eten.

Verder blijven alle bestaande maatregelen behouden.

We hopen de verspreiding van het virus in onze scholen te vermijden. Het lukte ons tot nog toe om alle scholen open te houden. Wat in de eerste plaats de kinderen ten goede komt.

Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij de directie van de school.

Namens het schoolbestuur KBO