Schooljaar 2020-2021 - update 25/02/2021

 

Beste ouder,

KBO besliste in februari om een aantal extra preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van het personeel, de kinderen en hun ouders.

Gezien de situatie van de coronabesmetting nog steeds niet stabiel is, houden we deze beschermende maatregelen alvast aan tot en met 12 maart.

Dit houdt in dat voor het gewoon onderwijs:

  • de klasbubbels behouden blijven;

  • er nog altijd geen warme maaltijden aangeboden worden;

  • de kinderen hun boterhammetjes in hun klasbubbel opeten.

Wat verandert er wel?

Vanaf 15 maart kunnen er opnieuw daguitstappen buiten de school doorgaan.

De directie brengt je op de hoogte wanneer er een uitstap gepland wordt.

Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij de directie van de school. 

Namens het schoolbestuur van KBO