top of page

 

  • KBO-scholen zijn ‘warme’ scholen waar elk kind welkom is, waar kinderen en leerkrachten elkaar kennen en zich thuis voelen, waar ze met hun vreugde en verdriet terecht kunnen.

 

  • KBO-scholen zijn scholen die zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus.

 

  • KBO-scholen zijn scholen waar kinderen uniek mogen zijn, waar elk talent de nodige aandacht krijgt.

 

  • KBO-scholen zijn kwaliteitsvolle scholen waar leerkrachten zich professionaliseren.

 

  • KBO-scholen zijn scholen die deel uitmaken van de buurt, van het dorp.

 

  • KBO-scholen zijn scholen die samenwerken met een netwerk van begeleiders.

 

  • KBO-scholen zijn scholen waar kinderen en ouders actief betrokken worden in het school- en klasleven.

 

  • KBO-scholen zijn scholen waar leerkrachten een voorbeeld zijn, waar ze luisteren naar kinderen en ouders, meedenken en meevoelen met hen en hun werking op hen zal afstemmen.

 

  • KBO-scholen zijn scholen met leerkrachten met een positieve ingesteldheid, met enthousiasme en humor.

 

integriteit

samenhorigheid

Kinderen begeesteren

om zich te ontplooien tot respectvolle mensen

zorgzaamheid

respect

bottom of page