top of page

KBO (Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde) wil de leerkrachten van Oekraïne helpen.

Wij geven hun kinderen in Oudenaarde een veilige plek én bieden goed onderwijs aan.

Voor kwaliteitsvol basisonderwijs werken we op twee sporen: lesgeven in eigen taal met hun handboeken en geleidelijke integratie in het Nederlands in de buurtschool. We richten hiervoor sinds deze week 3 voormiddagen (of 12 lestijden) per week een Oekraïense school op waar de Oekraïense kinderen samen les kunnen volgen bij Oekraïense leerkrachten. We willen het werk van de Oekraïense leerkrachten verderzetten voor de gevluchte Oekraïense kinderen. Deze kinderen zijn immers de toekomst van Oekraïne.

Om dit te organiseren, heeft KBO een aantal Oekraïense handboeken digitaal verzameld in samenwerking met een leerkracht lager onderwijs uit Oekraïne, dit om onze Oekraïense leerkrachten een houvast te geven en goede lessen te laten uitbouwen. Daarnaast hebben we de handboeken vertaald naar het Nederlands, dit om de klasleerkracht van de buurtschool te ondersteunen als een kind zelfstandig aan het werk gaat. Deze boeken willen wij graag delen met geïnteresseerde scholen en hun leerkrachten via de website van KBO. In onze Oekraïense klas focussen we op de vakken wiskunde, Oekraïense taal en literatuur. Per vak kan je er de boeken voor de leerjaren 1 tot en met 6 terugvinden. We weten dat de vertaling niet altijd een correcte Nederlandse vertaling is, maar het geeft een indicatie over de didactische verschillen met Vlaanderen.

Wij zijn ervan overtuigd dat door deze kinderen hun eigen onderwijs aan te bieden, we ervoor zorgen dat ze bij hun terugkeer naar het eigen land kunnen heropstarten met een degelijk onderhouden en zelfs verder uitgebouwde basiskennis.

Daarnaast willen we de Oekraïense klas ook laten uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor Oekraïense ouders. Een babbel en een koffie werkt immers verbindend.

KBO dankt hartelijk O.C. De Meesterschool voor het beschikbaar stellen van de lokalen, Rotary Club Oudenaarde voor sponsoring op vlak van ICT en meubilair, alle vrijwilligers die willen instaan voor het vervoer van en naar de Oekraïense klas en al onze andere sympathisanten die een materiële of financiële bijdrage leverden.

bottom of page